Is het verplicht om in te burgeren?

Spreekt u al goed Nederlands? Heeft u al een Nederlands diploma? Of doet u een opleiding in Nederlands? Dan kunt u misschien een vrijstelling krijgen. Dit betekent dat u een of meerder examens niet hoeft te doen. U kunt ook een ontheffing aanvragen. Dit betekent dat u soms helemaal geen examen hoeft te doen.