Is mijn Vereniging van Eigenaren verplicht om onderhoud te verrichten aan het gebouw?

Als u een woning in een appartementencomplex koopt, bent u mede-eigenaar van het hele gebouw. Elke appartementseigenaar is verplicht om er samen met de andere appartementseigenaren voor te zorgen dat het gebouw goed verzorgd blijft. Daarom wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging zorgt ervoor dat het gebouw goed wordt onderhouden. Bijvoorbeeld door het bijhouden van het schilderwerk of de gezamenlijke tuin. Voor het onderhoud maakt de vereniging een onderhoudsplan. Elk appartementencomplex heeft verplicht een Vereniging van Eigenaren.

Heeft een Vereniging van Eigenaren geen onderhoudsplan en wordt het gebouw niet goed onderhouden? Dan mag de gemeente ingrijpen. Dit kan de gemeente doen door een vergadering te organiseren. De gemeente kan dan bijvoorbeeld een onderhoudsplan laten opstellen door een deskundige.

In de wet staat niet dat een MJOP verplicht is (alleen in Modelreglement 2006). Wel is het de beste manier om vast te stellen hoe groot het reservefonds zou moeten zijn.

De VvE is wettelijk verplicht geld te reserveren voor onderhoud en derhalve verplicht een reservefonds in stand te houden. In de wet staat nergens expliciet hoe hoog het reservefonds moet zijn. Wel moet het fonds voldoende zijn om noodzakelijk onderhoud te kunnen betalen.

De hoogte van de reservering is niet vastgelegd. Een meerjaren onderhoudsbegroting (definitie) biedt, met name voor planmatig onderhoud, inzicht in de te verwachten onderhoudskosten van het vastgoed op korte en lange termijn.

De Vereniging van Eigenaren (VvE) is verplicht om de gemeenschappelijke ruimtes en de buitenkant van het gebouw te onderhouden. Voor dit onderhoud moet de VvE vanaf 1 januari 2018 een minimale reservering per jaar doen.