Kan alleen een burger eigenaar van een hond zijn en dus verplicht zijn om hondenbelasting te betalen?

Meestal is een burger eigenaar van een hond. Deze burger moet dus hondenbelasting betalen aan de gemeente.

Soms is een bedrijf of organisatie eigenaar van een hond. Dan is er bijvoorbeeld een hond gekocht door een bedrijf. Als een bedrijf inderdaad eigenaar is van een hond, dan moet het ook hondenbelasting betalen aan de gemeente.