Kan het zijn dat ik meerdere vergunningen nodig heb voor de verbouwing van mijn huis?

Nee, wanneer u activiteiten uitvoert op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur hoeft u maar één vergunning aan te vragen. Dit is de omgevingsvergunning.

Dus ook wanneer u meerdere werkzaamheden wilt uitvoeren, hebt u maar één vergunning nodig. Bijvoorbeeld wanneer u een dakkapel wilt plaatsen en een boom wilt kappen.

U gaat uw huis verbouwen of u wilt een boom omhakken. Sinds 1 oktober 2010 heeft u daarvoor de omgevingsvergunning nodig.

Deze vergunning vervangt veel vergunningen op het gebied van wonen, ruimte, milieu en natuur. Stel u heeft meerdere toestemmingen nodig, dan is alleen de omgevingsvergunning voldoende. Deze kan bij één loket worden aangevraagd. Er geldt één procedure waarop één besluit volgt. Om in beroep te gaan tegen dat besluit is er nog maar één beroepsprocedure.

Een voorbeeld: u woont in een beschermd monument en wilt dit verbouwen. Vroeger had u dan twee toestemmingen nodig. U moest dan een bouwvergunning en een monumentenvergunning aanvragen. Dit betekende dat u twee procedures moest doorlopen. Met de omgevingsvergunning is dat niet meer nodig. U heeft nog maar één vergunning nodig.