Kan iemand anders mijn zienswijze indienen?

Ja, dat kan. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.