Kan iemand opgenomen worden in een psychiatrisch ziekenhuis zonder dat hij dat wil?

Iemand die gevaarlijk is voor zichzelf en anderen, en niet meewerkt aan een behandeling, kan gedwongen worden opgenomen. Meestal gaat het om een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Wilt u iemand gedwongen laten opnemen? Iedereen kan de procedure voor een rechterlijke machtiging in gang zetten. Meestal loopt dat via de huisarts of een andere arts/behandelaar. Die arts stuurt een verzoek naar de officier van justitie. Als de officier van justitie de rechterlijke machtiging ook noodzakelijk vindt, stuurt hij het verzoek door naar de rechter. De rechter beslist.

De burgemeester kan iemand laten opnemen als:

  • die persoon een acuut gevaar is voor zichzelf en/of de personen in de omgeving én
  • die persoon weigert zichzelf vrijwillig te laten opnemen of te laten behandelen

Zo kan iemand alsnog worden gedwongen om zich in een instelling te laten opnemen en behandelen. Dit kan alleen als er echt geen andere oplossing is. Hiervoor is een geneeskundige verklaring nodig van een psychiater.