Kan ik bezwaar maken tegen de aanslag reinigingsrechten?

U kunt schriftelijk, aan de balie of via het e-loket van de gemeente Kerkrade binnen zes weken na de dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar aantekenen. Wanneer u digitaal bezwaar aantekend, dient u in het bezit van een DigiD code te zijn.