Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen voor schade?

Als u schade heeft geleden door een handelwijze of een nalatigheid van de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven.