Kan ik een eigen bedrijf beginnen als ik in de bijstand zit?

Ja, dit is mogelijk. U krijgt 1 jaar de tijd om de start van uw bedrijf voor te bereiden. Tijdens dit jaar houdt u uw bijstandsuitkering. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid.

Toelichting

ndien klant verdere vragen heeft: Frank Vreuls is contactpersoon voor (aankomend) zelfstadigen.