Kan ik een groenstrook van de gemeente kopen?

Als er naast uw woning, tuin of perceel een stuk gemeentegrond ligt, dan kunt u dit stuk grond - als de gemeente wenst mee te werken - onder bepaalde voorwaarden kopen.

De gemeentegrond wordt alleen verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel. Het bestemmingsplan regelt het gebruik van het stuk grond.