Kan ik een ontheffing aanvragen, zodat ik bijen kan houden?

U kunt bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid een verzoek indienen voor een ontheffing van het verbod.