Kan ik een vergoeding krijgen voor het vervoer van en naar school van mijn kind?

Leerlingenvervoer is een voorziening voor leerlingen die bijvoorbeeld vanwege hun structurele handicap niet zelfstandig naar school kunnen. Indien het kind aan een aantal voorwaarden voldoet, kunnen de ouders een beroep doen op deze voorziening.

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd komt het kind in aanmerking voor een vergoeding. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door middel van:

  • een vergoeding voor de fiets of openbaar vervoer;
  • het zorgen voor (aangepast) vervoer;
  • een vergoeding voor het zelf brengen en ophalen van het kind.

Leerlingenvervoer is gebaseerd op de Verordening Leerlingenvervoer.

Toelichting

Wanneer uw kind zelfs met begeleiding nietin staat is gebruik te maken van het openbaar vervoer, kan het in aanmerking komen voor aangepast vervoer.