Kan ik ook naar de gemeente voor geestelijke gezondheidszorg?

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg houdt zich bezig met hulpverlening aan mensen die niet zélf om hulp vragen of hulp uit de weg gaan, terwijl ze die hard nodig hebben. Vaak ontbreekt het hen aan inzicht in hun ziekte of problemen. Velen van hen zien het nut niet van hulpverlening. Anderen vinden het moeilijk om de weg naar zorg te vinden. Door het ontbreken van hulp worden de leefomstandigheden en gezondheid van deze 'zorgwekkende zorgmijders' steeds slechter. Meer dan eens leiden hun problemen en gedrag tot overlast voor de naaste omgeving of tot verstoring van de openbare orde.

De OGGZ richt zich op het voorkomen, signaleren en oplossen van problemen van zowel medische als maatschappelijke aard.

Toelichting

In Zuid-Limburg begint de weg naar zorg voor zorgwekkende zorgmijders met een aanmelding bij het Meldpunt Bemoeizorg voor de regio Parkstad.

Het Vangnet OGGZ is ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg, het Meldpunt Bemoeizorg bij Mondriaan.