Kan ik vergaderstukken van de gemeenteraad inzien?

Vergaderstukken van de gemeenteraad zoals agenda’s en verslagen van vergaderingen mag iedereen inzien. U kunt de stukken bekijken op het gemeentehuis of via internet. U kunt de stukken niet inzien als duidelijk vermeld is dat het onderwerp in een besloten vergadering is behandeld.