Kom ik, als jongere, voor een bijstandsuitkering in aanmerking?

Jongeren met weinig geld komen misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Jongeren die nog geen 18 jaar zijn, komen niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Jongeren van 18, 19 of 20 jaar kunnen wel in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering. Zij hebben recht op een lagere bijstandsnorm, omdat de ouders van deze jongeren op grond van het Burgerlijk Wetboek nog onderhoudsplichtig zijn. Jongeren van 18 tot en met 20 jaar die in een inrichting verblijven hebben geen recht op algemene bijstand.