Kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

U komt in aanmerking voor een IOAW uitkering als:

  • U na uw 50e maar voor uw 60e jaar werkloos bent geworden en 3 maanden of langer een WW-uitkering heeft ontvangen.
  • U op of na uw 50e jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden en recht heeft gehad op een WGA-uitkering, maar na een herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt bent verklaard.
  • U gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent (minder dan 80%) en u ontving op 28 december 2005 al een IOAW-uitkering, maar u heeft geen recht op een toeslag via de Toeslagenwet, want u heeft een partner die na 31 december 1971 is geboren en u heeft géén kind dat jonger is dan 12 jaar.
  • U bereid bent een tegenprestatie te leveren in de vorm van maatschappelijk nuttig werk, zoals vrijwilligerswerk.
  • De echtgenoot (of de daarmee gelijkgestelde partner) bent van de hierboven beschreven personen.