Kom ik in aanmerking voor een IOAZ-uitkering?

Voorwaarden IOAZ-uitkering oudere gewezen zelfstandigen

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 23.124 bruto gemiddeld per jaar (was € 22.511). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 23.872 bruto per jaar. De gemeente zal dit onderzoeken.

Voorwaarden IOAZ-uitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden.

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 1. U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 2. U heeft een arbeidsverleden. Dit betekent dat u ten minste 10 jaar als zelfstandige heeft gewerkt of u heeft de laatste 3 jaar als zelfstandige gewerkt in uw eigen bedrijf en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
 3. U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt en uw partner minimaal 525 uur.
 4. De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 23.444,00 bruto gemiddeld per jaar. Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf en daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 5. Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 24.326,00 bruto per jaar. De gemeente zal dit onderzoeken.
 6. De aanvraag moet zijn ingediend vóór de beëindiging van uw beroep of bedrijf. De beëindiging moet plaatsvinden binnen 1½ jaar na de aanvraag. Van deze bepaling mag niet worden afgeweken. Een aanvraag die pas wordt gedaan na de beëindiging van het bedrijf, moet worden afgewezen.

Wanneer een IOAZ uitkering ontvangt, moet u (en uw eventuele partner) zelfstandigen activiteiten staken. U of uw partner mag niet het bedrijf of beroep hervatten of een nieuw bedrijf beginnen.