Komt het veranderde geslacht ook op mijn andere papieren te staan? Bijvoorbeeld als ik een nieuw paspoort aanvraag?

Ja. De gegevens die in een reisdocument staan, worden namelijk uit de basisregistratie personen (BRP) gehaald. Uw gegevens in de BRP worden bijgewerkt, nadat de gemeente uw geboorteakte heeft aangepast.

Daarna vraagt u een nieuw reisdocument of rijbewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.