Krijg ik een premie als ik mijn re-ïntegratietraject succesvol afrond?

U kunt geen premie voor het afronden van een re-integratietraject meer aanvragen. Deze premie is per 1 maart 2013 afgeschaft.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en neemt u deel aan een re-integratietraject? Dan kan u misschien in aanmerking komen voor het persoonsgebonden stimuleringsbudget. Het persoonsgebonden stimuleringsbudget is een premie die door het college kan worden toegekend aan een persoon die een bijstandsuitkering ontvangt. Er zijn enkele voorwaarden om het persoonsgebonden stimuleringsbudget te ontvangen. Voor meer informatie neem contact op met uw contactpersoon van de afdeling Maatschappelijke Zorg.