Mag ik afval opslaan op mijn eigen terrein?

U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen (bijvoorbeeld een aanbiedstation). U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar.

Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval. Het is mogelijk om een tijdelijke ontheffing op dit verbod te krijgen. Met de ontheffing mag u het afval voor een periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan.

Ontvangt u gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen? Of wilt u deze afgeven? Meld dit dan bij Rijkswaterstaat.