Mag ik snuitkevers zelf bestrijden?

Snuitkevers kunnen een plaag voor uw tuin zijn. Deze kevertjes worden bestreden met aaltjes (insectparasitaire nematoden). U mag voor de bestrijding zelf een bedrijf inhuren.

De gemeente is verantwoordelijk voor het bestrijden van overlast door ongedierte en plaagdieren in de openbare ruimte, op gemeentelijk terrein en in de gemeentelijke gebouwen. We bestrijden ongedierte alleen als er sprake is van gevaar voor de volksgezondheid. Luizen in gemeentelijke bomen kunnen bijvoorbeeld erg vervelend zijn, maar zijn niet schadelijk.

Particulier terrein

U bent zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte en plaagdieren op eigen terrein. Klein ongedierte zoals mieren, kakkerlakken en mollen kunt u zelf op verschillende manieren (laten) bestrijden. Bij een bijennest kunt u de hulp inschakelen van een imker. In de regio zijn verschillende bedrijven die u van dienst kunnen zijn. Kijkt u hiervoor op internet (http://ongediertebestrijding.startpagina.nl/), in de gemeentegids of het telefoonboek.

Eikenprocessierups

De gemeente zorgt voor de monitoring op aanwezigheid van de eikenprocessierups. Door deze rupsen kunt u veel last krijgen van jeuk. Ook de bastaardsatijnrups kan voor overlast zorgen. Heeft u last van jeuk, spoel dan goed af met water en neem eventueel contact op met de huisarts of GGD.

Vleermuizen en steenmarters

In de flora- en faunawet zijn vleermuizen en steenmarters aangemerkt als zwaar beschermde diersoorten. Deze mogen dan ook niet bestreden worden. Steenmarters mogen wel worden geweerd.

Snuitkevers kunnen een plaag voor uw tuin zijn. Deze kevertjes worden bestreden met aaltjes (insectparasitaire nematoden). U mag voor de bestrijding zelf een bedrijf inhuren. De gemeente kan u hierin adviseren.