Mijn aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een dakkapel is afgewezen, wat kan ik doen?

Bij de reguliere procedure:

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bij de uitgebreide procedure:

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Daarna heeft u de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.