Mijn aanvraag voor het verbranden van afvalstoffen is afgewezen, wat kan ik doen?

Het is verboden bepaalde afvalstoffen te verwijderen, verbranden of af te voeren als daarmee het milieu in gevaar komt. Wilt u dit toch doen? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

U kunt een ontheffing aanvragen voor:

  • Het afgeven van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen aan iemand die daar geen vergunning voor heeft.
  • Het opnieuw gebruiken (dit heet 'nuttig toepassen') of verwijderen van verboden gevaarlijke afvalstoffen.
  • Het buiten verbranden van afval, op een plek die daar niet voor bedoeld is. Bijvoorbeeld als u buiten aardappelschillen of tuinafval wilt verbranden