Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Aan welke voorwaarden moeten wij ons houden als we een omgevingsvergunning beperkte milieutoets willen aanvragen?

U kunt een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aanvragen, als u aan deze voorwaarden voldoet:

  • Bij het op- en overslaan van asbest komt stof vrij dat met het blote oog te zien is.
  • U slaat asbest in een container op.
  • U verpakt asbest in sterk en dik materiaal dat geen lucht doorlaat.
  • Doet u meer dan 1 asbestsanering? Dan gelden ook nog deze voorwaarden:
    • Voeg alle asbest samen in 1 container.
    • Leg per container vast van welke saneringen de asbest afkomstig is.
    • Bewaar deze gegevens 5 jaar.