Mijn bedrijf wil asbest opslaan. Heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Asbest is een kankerverwekkende stof. Heeft u een asbestverwijderingsbedrijf met een tussenopslag en wilt u asbest opslaan? Dan moet u daar melding van doen. Krijgt u toestemming? Dan heeft u een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

Moet u meer dan 50 ton asbest opslaan? Vraag dan een gewone omgevingsvergunning aan.

Soms moet niet de gemeente, maar de provincie akkoord geven. Dat is als u een BRZO-inrichting of een IPPC-installatie heeft. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.