Mijn bijstandsuitkering is ingetrokken na een heronderzoek, wat kan ik doen?

Uw recht op bijstand kan worden ingetrokken als blijkt dat u een uitkering heeft ontvangen terwijl u daar eigenlijk geen recht op had. Bijvoorbeeld omdat u bent gaan werken en voldoende inkomsten heeft. Of omdat uw nieuwe partner voldoende inkomsten heeft om in uw gezamenlijke onderhoud te voorzien.

Maar ook als u geen of niet de juiste inlichtingen heeft verstrekt.

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar tegen dit besluit aantekenen.