Mijn kindje is vlak na de geboorte overleden. Wat moet ik doen?

Als uw kind kort na de geboorte overlijdt, doet u geboorteaangifte. U doet dit binnen 3 dagen na de geboorte. Ook als uw kind binnen die 3 dagen komt te overlijden. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan kunt u de geboorteaangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

Meestal zult u dan ook meteen aangifte doen van het overlijden. Er wordt dan tegelijk een geboorteakte en een overlijdensakte opgemaakt.

U moet voor de begrafenis of crematie van uw kind aangifte van overlijden doen. U mag uw overleden kind niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Deze termijn geldt niet voor een kind dat binnen 24 uur na de geboorte is overleden.