Mijn kindje is vóór 1 juli 2017 levenloos geboren en hiervan is nooit een akte opgemaakt. Wat moet ik doen?

U kunt de gemeente waar uw kindje is geboren schriftelijk vragen om alsnog een akte van geboorte (levenloos) op te maken.

Voorwaarden voor het krijgen van een akte van geboorte (levenloos) zijn:

  • Er is niet eerder een akte van geboorte opgemaakt.
  • Beide ouders vragen de akte aan.

Zo vraagt u een akte van geboorte (levenloos) aan:

  • U vraag de akte schriftelijk aan bij de gemeente.
  • Beide ouders ondertekenen het verzoek.
  • Is de andere ouder overleden? Dan kunt u het verzoek alleen indienen.
  • U stuurt bewijsstukken mee. Bijvoorbeeld een verklaring van het ziekenhuis of de verloskundige.
  • De gemeente schrijft de akte van geboorte (levenloos) in het register van overlijden in.

Vindt de gemeente de bewijsstukken onvoldoende? Dan kunt u de rechtbank vragen om de bewijsstukken te beoordelen. Beslist de rechtbank dat de bewijsstukken voldoende zijn? Dan is de gemeente verplicht de akte van geboorte (levenloos) aan u af te geven.