Mijn omgevingsvergunning voor het bouwen van een kleine windmolen op mijn dak is afgewezen. Wat kan ik doen?

Als u alleen een omgevingsvergunning voor het bouwen heeft aangevraagd en deze is afgewezen, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Bent u het daarna niet eens met de beslissing op bezwaar? Ga dan in beroep bij de rechtbank.