Mijn riool is verstopt. Wie betaalt voor het ontstoppen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg , het onderhoud en het beheer van het rioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping ? dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

De kosten dienen door u als gebruiker van dit riool betaald te worden. Mocht later blijken dat de verstopping ontstaan is door een gebrek aan de gemeentelijke riolering, kunt u een verzoek voor terugbetaling indienen.