Mijn schuldeisers gaan niet akkoord met mijn voorstel. Wat kan ik doen?

De schuldhulpverlener probeert afspraken te maken met uw schuldeisers. Gaan zij niet akkoord met de regeling? Dan stopt het schuldhulpverleningstraject. U komt dan in aanmerking voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Hiervoor dient u een verzoek in bij de rechtbank.

Kijk voor meer informatie over wettelijke schuldsanering op de website van Bureau Wsnp.