Moet ik een ongewoon voorval in mijn bedrijf altijd melden?

Als er geen nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, hoeft u het voorval niet te melden. Bijvoorbeeld als er zo weinig stoffen gelekt zijn dat er geen milieuschade ontstaat.

U meldt het ongewone voorval als:

  • er milieuschade is of kan ontstaan en:
    • de gemeente u eerder een omgevingsvergunning milieu heeft verleend voor uw bedrijf of
    • u bij de gemeente eerder een milieumelding heeft gedaan van het oprichten of veranderen van uw bedrijf