Moet ik een welstandsadvies bij de gemeente aanvragen als ik wil gaan bouwen of verbouwen?

De gemeente Kerkrade beschikt vanaf 1 januari 2016 niet meer over een Welstandscommissie. Ook een Stads- of Dorpsbouwmeester is niet beschikbaar.

Omgevingsvergunningsaanvragen voor het onderdeel bouwen worden o.a. getoetst aan:

  • de Welstandsnota van de gemeente Kerkrade
  • stedenbouwkundige eisen
  • het vigerende bestemmingsplan

Indien een bouwplan aan bovenstaande criteria voldoet, wordt het geacht te voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Indien een bouwplan niet voldoet aan bovenstaande criteria, zal het aangepast dienen te worden of dient bekeken te worden of ontheffing mogelijk is.

Voorwat betreft het uiterlijk van een bouwwerk qua massa, uiterlijk, materiaalgebruik, kleurstelling en situering dient de aanvrager respectievelijk zijn architect, zijn eigen verantwoording te nemen.

Uiteraard blijft het mogelijk een principeplan voor te leggen aan de gemeente om een oordeel te krijgen of het bouwplan voldoet aan het gestelde in de Welstandsnota. Het plan wordt dan tevens getoetst aan het vigerende bestemmingsplan.