Moet ik mijn geregistreerd partnerschap door de rechter laten beëindigen?

Voor het laten beëindigen door de rechter, heeft u een advocaat nodig. Kijk voor meer informatie over de procedure op Rechtspraak.nl.

Was u eerst getrouwd? En heeft u het huwelijk voor 1 maart 2009 laten omzetten in een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u zonder rechter de partnerschap beëindigen. Dit kan alleen als u met elkaar geen kinderen heeft.

De voorwaarden om een geregistreerd partnerschap via een notaris of advocaat te beëindigen zijn:

  • U heeft geen kinderen onder de 18 jaar.
  • U wilt allebei het geregistreerd partnerschap beëindigen.

Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Of bent u het niet met elkaar eens over de beëindiging van het partnerschap of over de regelingen? Dan moet u naar de rechter. Hiervoor heeft u een advocaat nodig.