Moet mijn bouwbedrijf een melding maken van de grond en bouwstoffen die gebruikt worden?

Bouwbedrijven moeten vaak een melding maken van de bouwstoffen en grond die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.

Het gaat om bouwstoffen die alleen mogen worden toegepast met Isolatie-, Beheer- en Controle-maatregelen omdat het toepassen zonder deze maatregelen anders leidt tot teveel emissies naar het milieu.

Deze bouwstoffen moeten aan regels voldoen, die staan in het Besluit bodemkwaliteit. Dit is bedoeld om de bodem en grond schoon te houden. Bovendien wordt het hergebruik van afvalstoffen aangemoedigd.