Strooit de gemeente ook preventief?

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. De gemeente probeert deze situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuwschuivers.

De gemeente Kerkrade wil gladheid op de hoofdwegen, verbindingswegen, fietspaden en busroutes voorkomen. Dit zijn de zogenaamde primaire routes. Deze wegen zullen enkele uren voor eventueel optredende gladheid preventief gestrooid worden.

Bij extreme situaties zullen deze wegen curatief gestrooid worden en als nodig door middel van sneeuwschuivers sneeuwvrij gemaakt worden.