Vertelt de gemeente mij dat ze een Bibob-onderzoek gaan doen?

De gemeente vraagt u een Bibob-vragenformulier in te vullen. Zet de gemeente het Bureau Bibob in? Dan krijgt u hiervan bericht. Bureau Bibob stuurt een advies naar de gemeente. De gemeente neemt daarna een beslissing.