Vervangt de gemeente een kapotte of volle bladkorf?

Ja.