Waar doe ik een melding over of vraag ik een vergunning aan voor het afvoeren van afvalwater?

Bij het Omgevingsloket online doet u uw melding of vraagt u uw vergunning aan. Meestal beslist de gemeente over uw aanvraag. Soms beslist het waterschap, de provincie of het Rijk.