Waar kan ik een bestemmingsplan inzien?

Bestemmingsplannen maar ook andere ruimtelijke plannen van de gemeente Kerkrade kunnen worden ingezien bij de gemeente (na telefonische afspraak met de afdeling Milieu en Bouwen i.c. Ton Debast of Hub Mertens). Geldende bestemmingsplannen zijn daarnaast digitaal in te zien via de website van de gemeente (Rubriek Wonen en Leven gevolgd door sub-rubriek Bouwen en Wonen/Bestemmingsplannen). Lopende procedures zoals voorontwerpen en ontwerpen van ruimtelijke plannen kunnen ook worden ingezien via de website van de gemeente (Rubriek Wonen en Leven gevolgd door sub-rubriek Projecten/Ruimtelijke plannen).

Daarnaast is er een landelijke website en wel www.ruimtelijkeplannen.nl waar alle door de gemeente Kerkrade gepubliceerde ruimtelijke plannen zijn te raadplegen.