Waar kan ik een klacht indienen over het groen van de gemeente?

Jaarlijks voert de gemeente in de periode tussen oktober en december het jaarlijks onderhoud uit een de gemeentelijke bomen. De werkzaamheden bestaan uit bijsnoeien en dood hout verwijderen. Hiervoor stelt de gemeente een plan op.

U doet een melding over het onderhoud of de kwaliteit van het openbaar groen bij de gemeente Kerkrade.