Waar kan ik een ontheffing aanvragen voor het verkopen van voertuigen op de openbare weg?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.