Waar kan ik parkeren?

Vanaf 2 april 2016 gelden in het centrum van Kerkrade en de nabije omgeving nieuwe parkeerregels, die bestaan uit een mix van de volgende parkeervormen:

• Betaald parkeren in het centrum, eerste 2 uur gratis

• Betaald parkeren in het centrum

• Parkeerschijfzone in de schil rondom het centrum

• Gratis parkeren in de tweede schil rondom het centrum

Het doel van dit nieuwe parkeerregime is om iedereen die in het centrum wil parkeren (bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers) een keuze te geven. Een afgeleid doel hiervan is om het parkeren beter te reguleren door de grotere parkeerterreinen en de parkeergarages te stimuleren, zodat automobilisten eerder geneigd zijn hier te parkeren dan in de openbare ruimte.

Betaald parkeren geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur en op donderdag en andere koopavonden tevens van 18.00 uur tot 21.00 uur. Het (dag)tarief en de openingstijden van de parkeergarages en –terreinen kunnen per locatie verschillen.

Betaald parkeren in het centrum, eerste 2 uur gratis

Betaald parkeren met de eerste 2 uur gratis en waar vanaf het derde uur betaald moet worden (uur- en dagtarief afhankelijk van locatie), is op de volgende locaties ingesteld:

 • Parkeergarage Orlandopassage
 • Kloosterraderplein
 • Kerkplein
 • Parkeerterrein Wijngracht (Atriumterrein)
 • Theaterplein

Betaald parkeren in het centrum

Betaald parkeren waar vanaf het eerste uur betaald moet worden ( 1euro per uur), is op de volgende locaties ingesteld:

 • Van Beethoven straat (tussen Niersprinkstraat en kruising Mozartstraat/J.S. Bachstraat)
 • Poststraat
 • Kloosterraderstraat (tussen Poststraat en Oranjestraat)
 • Engerweg
 • Kapellaan (tussen kruising Putgang / Casper Sprokelstraat en Markt)
 • Parkeerdek Einderstraat

Parkeerschijfzone in de schil rondom het centrum:

 • Giessenstraat
 • Kosterbeemden
 • Gedeelte van de Kapellaan, tussen de Stationstraat en de Capar Sprokelstraat – Putgang
 • Stationstraat
 • Gedeelte Deken Quodbachlaan, tussen Mucherveldstraat en de Einderstraat
 • Gedeelte van de Marktstraat, tussen de Grupellostraat en de Ambachtsstraat
 • Gedeelte van de Hoofdstraat, tussen de Grupellostraat en de Kruisstraat-O.L. Vrouwestraat
 • Oranjestraat
 • Gedeelte van de Kloosterraderstraat, tussen de Oranjestraat en de O.L. Vrouwestraat
 • Gedeelte van de Rolduckerstraat, tussen de Oranjestraat en de O.L. Vrouwestraat
 • Pater Kreijtenstraat
 • Koninginnestraat
 • Bachstraat
 • Gedeelte van de Van Beethovenstraat, tussen de Mozartstraat en de Schubertstraat
 • Gedeelte van de Schubertstraat nabij Wijngracht

De parkeerschijfplicht met een maximale parkeerduur van 2 uur geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op donderdagavond tot 21.00 uur, hetgeen kenbaar wordt gemaakt met bebording.

Gratis parkeren in de tweede schil rondom het centrum

Gratis parkeren geldt in de tweede schil rondom het centrum, met als belangrijkste locaties:

 • Parkeerterrein Old Hickoryplein
 • Parkeerterrein Einderstraat, tussen de Deken Quadbachlaan en de Verbindingsstraat
 • Station Kerkrade Centrum (Hambosweg)
 • Parkeerterrein Rodahal Europaplein (Diepenbrockstraat)

De loopafstand naar het centrum van Kerkrade bedraagt vanaf deze parkeerterreinen 5 tot 12 minuten.