Waar kan ik terecht voor openbare geestelijke gezondheidszorg?

In Zuid-Limburg begint de weg naar zorg voor zorgwekkende zorgmijders met een aanmelding bij het Meldpunt Bemoeizorg voor de regio Parkstad.

Het Vangnet OGGZ is ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg, het Meldpunt Bemoeizorg bij Mondriaan.