Waar ligt mijn aansluiting op het gemeenteriool?

Vaak zit er op uw erf, binnen 1 meter van de erfgrens, een erfscheidingsputje of een ontstoppingsstuk. U kunt op de kaart van de gemeente de plaats van de rioolaansluiting vinden.

Is er geen kaart? Vraag de gemeente waar de aansluitleiding ligt. Misschien kunt u onder de vloer kijken waar de riolering uit de woning komt en de leiding verder volgen tot aan de erfgrens.