Waar mag ik affiches plakken in de gemeente Kerkrade?

Het wildplakken van affiches is verboden.

U kunt op twee plaatsen gratis affiches plakken:

 • Billboard op de hoek Pannesheiderstraat - Mundchenstraat.
 • Billboard aan de Schifferheiderstraat t.o. de Parkstraat.

Voor het overige heeft de gemeente concessies afgesloten met bedrijven die voor de gemeente de openbare ruimte exploiteren en hiervoor aan de gemeente een fors bedrag betalen. Dit zijn:

 • Op 100 plaatsen aan lichtmasten langs doorgaande wegen. Vroeger driehoeksborden genoemd. Nu citydisplays. Deze worden geexploiteerd door Hoffman outdoor media.
 • Reclameborden in bushokje. Dit zijn 80 plaatsen geexploiteerd door Reclame Bureau Limburg.
 • Op zes plaatsen billboards. Exploitatie door Reclame Bureau Limburg.
 • Een permanente verlichte verwijzing bevestigd aan een lichtmast. Exploitatie door het Nationaal Publiciteitsbureau

Daarnaast staan er op 8 plaatsen in Kerkrade zuilen voor vrije meningsuiting en wel:

 • bij de Rodahal nabij de J.S.Bachstraat
 • O.l.Vrouwestraat/Zonstraat nabij rotonde met Ailbertuslaan
 • bij het Socioproject langs de Veldhofstraat
 • hoek Kaalheidersteenweg-Strijthagerweg
 • Locht Valkenhuizerlaan
 • hoek Meuserstraat-Haanraderstraat
 • 2 billboards en wel Mundgenstraat en Schifferheiderstsraat tegenover Parkstraat.