Waar moet ik aan voldoen om individuele studietoeslag aan te vragen?

Om voor een individuele studietoeslag in aanmerking te komen, moet u op de datum van aanvraag voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder en heeft een beperking,
  • u heeft geen of weinig vermogen,
  • u heeft recht op studiefinanciering op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 (DUO) of recht op een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)
  • U kunt aantonen dat u wel kan werken, maar niet in staat bent tot het verdienen van het wettelijk minimumloon.
  • U kunt de toeslag 1 keer per jaar aanvragen.