Waar moet mijn bouwbedrijf een bouwstoffenmelding?

Als u bouwstoffen en grond wilt gebruiken, neem dan - alleen bij twijfel of dit gemeld moet worden - eerst contact op met de gemeente Kerkrade, afdeling Milieu en Bouwen. De melding doet u bij het landelijke Meldpunt Bodemkwaliteit.