Waar vraag ik een ontheffing aan voor het loslaten van duiven?

U vraagt de ontheffing schriftelijk aan bij de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.