Waar vraag ik een ontheffing voor het lang parkeren van mijn caravan aan?

U vraagt de ontheffing aan bij het college van Burgemeester en Wethouders. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met de gemeente Kerkrade, afdeling Openbare Orde en Veiligheid.